Activiteiten

Vanaf 4 maart kunt u Nachtwacht "De Baeker Kleppermen steunen door uw verkregen B'tjes te doneren in de daarvoor bestemde display.

Programma Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” in de maand december 2023!

Op 13 december (vanaf 18.15u) organiseert het “Lucia-Comité” i.s.m. Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" de Sintelecie-viering.
Deze viering zal beginnen met het ontsteken van het “Luciavuur” door onze “Lichtkoningin”   voor de Sint Martinus-kerk in Beek.
Hierna gaan de kinderen met lampionnen en samen met de “Lichtkoningin” en “Scouting-Beek”, in een fakkel-/lampiontocht naar het gemeentehuis, waar de “Lichtkoningin” en alle kinderen welkom worden geheten door de burgemeester.
Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" zal hier het oude “Sintelecie” van Johan Pelzer ten gehore brengen.
Hierna zal de Speelgroep "Het Nieuwe Masker" het nieuwe traditionele wagenspel opvoeren.
Voor de aanwezige kinderen zal er warme chocomel en iets lekkers geserveerd worden.

Wij heten u, ook namens het “Lucia-Comité van harte welkom”!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 16 december (aanvang 20.00u) zal in de zaal van Brasserie Restaurant “De Poort”, in de Burg. Janssenstraat in Beek het jaarlijkse Kerstconcert van Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” plaats vinden.
Zoals gebruikelijk kunt u hier weer genieten van een zeer gevarieerd programma, met weer enkele verrassende gastoptredens.
U zult, zoals u inmiddels van ons gewend bent, weer kunnen genieten van de op prachtige en zo nu en dan humoristische wijze geïllustreerde animatie van de ten gehore gebrachte liederen, voordrachten, enz. van onze eigen kunstenaar John Cuypers.
Kaarten zijn voor € 10, - bij Restaurant “De Poort” en bij de leden van Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” te verkrijgen.

Wij hopen u weer te mogen begroeten in de bekende en sfeervol in “kerstsfeer” versierde zaal!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 2e Kerstdag (van 14.30 tot 15.00u, entree gratis) zal ook dit jaar uw bezichtiging van de door enkele enthousiaste vrijwilligers gebouwde kerststal in de Sint Martinus-kerk, door Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” met een muzikale omlijsting van diverse kerstliederen opluisteren.

Ook hier heten wij u “van harte welkom”!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 november 2022: Een bijzondere viering in de St.-Martinus-kerk te Beek

Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" verzamelt zich op 26 november 2022 om 17.00 uur bij het kleppermenbeeld aan de Adsteeg/Gundelfingenstraat.
Van daaruit wordt vertrokken naar de St-Martinuskerk, alwaar zij arriveert rond 17.20 uur.
Om 17.30 uur begint dan de eredienst in het dialect. Hierbij wordt ook betrokken onze nieuwe Lichtkoningin met haar hofdames en Comité.
Aan het begin van de dienst wordt de eerste Adventskaars ontstoken, vervolgens zal de Lichtkoningin de kaarsen in de draaglantaarns ontsteken en zal pastoor deze zegenen.
De lezingen zullen door de Kleppermen gelezen en de voorbeden door de Lichtkoningin. Tijdens de dienst zullen zal de Nachtwacht enkele toepasselijke liederen ten gehore brengen. Bij het verlaten van de kerk ontvangen de aanwezigen het eveneens gezegende rode draadje, een aloude Luciatraditie met daaraan een Adventswens van de Lichtkoningin en "De Baeker Kleppermen".
Aansluitend zullen de Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" met partners, Lichtkoningin en gevolg optrekken naar het Elsmuseum voor een gezellige informele avond.

25 juli 2022: John Visser nieuwe Klepperman

Op maandag 25 juli 2022 werd te zijnen huize aan de Broekhovenlaan in Beek John Visser met enig ceremonieel door Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" ingehuldigd als nieuwe Klepperman.
Hem werd het op maat gemaakte uniform niet alleen overhandigd, maar hij werd in het bijzijn van de andere nachtwachters daarmee ook door enkele collegae aangekleed. Ook de verdere attributen, klepper, draaglantaarn en liederenbundel werden hem ter beschikking gesteld.
De Nachtwacht zong daarbij enkele toepasselijke nachtwachtersliederen. De ‘bao’ (=voorzitter) Fred Romans, stelde in een ludieke speech de collegae-nachtwachters aan de nieuwe nachtwachter voor, waarna over dit officiële en feestelijke gebeuren met een drankje en hapje tot in de late uurtjes werd nagepraat.
John Visser was voor het eerst als nachtwachter actief tijdens het op 7 augustus 2022 in Einighausen voor de 40e keer georganiseerde evenement ‘Oude Ambachten’, alwaar Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" zich ook al voor de tiende keer presenteerde. Dat werd niet alleen door de vele bezoekers op prijs gesteld, maar zeker ook door de organisatie, die de nachtwacht met een uitstekend etentje beloonde.

9-10 juli 2022: Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" bezoekt Weil der Stadt (D)

Na drie jaar slechts telefonische contacten te hebben gehad met collegae van de Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft (Europees Genootschap van Nachtwachters en Torenblazers) wegens coronaperikelen, kwam de uitnodiging door Weil der Stadt voor Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" als een aangename verrassing. Aldaar zouden de beide plaatselijke nachtwachters in het weekend 9-10 juli 2022 door het stadsbestuur gehuldigd worden voor hun vierde lustrum (20 jaar) als actieve nachtwacht in die stad. Deze huldiging zou gebeuren tijdens een in dat weekend te houden stadsfeest. 
Voor deze trip hadden zich acht Kleppermen aangemeld. Het feestprogramma met huldiging van de jubilarissen vond op zaterdag 9 juli 2022 plaats in een kiosk, opgesteld op het marktplein voor het stadhuis. De jonge burgemeester bracht dank aan de beide nachtwachters en deelde mede, dat de raad had besloten een straat te benoemen als "Nachtwachterstraat". Het betreffende straatnaambord werd daarbij aan beide nachtwachters overhandigd.
Daarna hebben zich de aanwezige nachtwachters, afkomstig uit Duitsland, Nederland, Denemarken en Frankrijk, gepresenteerd op een podium op een trappenpartij bij de kerk. Elke nachtwachter of groep stelde zich voor met een toelichting op de herkomstplaats, of met een vers of lied in de streektaal.

De belangstelling voor deze presentatie was groot. Afgesloten werd met het zingen van de Hymne der Nachtwächter und Türmer.

Op zondagochtend verzorgenden beide plaatselijke nachtwachters nog een rondleiding door het centrum van de stad met een bezoek aan een wachttoren. Tevreden werd in de middag de terugreis aanvaard en het uitstapje werd afgesloten met een diner in een brasserie in Beek-centrum.

25 juni 2022: Albert Nijsten ere-klepperman

Tijdens de jaarlijkse feest BBQ van Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" op 25 juni 2022 werd klepperman in-ruste Albert Nijsten benoemd tot ere-klepperman voor zijn vele verdiensten voor deze historische groep.

Voorzitter Fred Romans loofde Albert niet alleen voor zijn meer dan dertig jaren deelname aan uitvoerende activiteiten, maar zeker ook als zeer betrokken penningmeester.

Een door klepperman-kunstenaar John Cuypers vervaardigde fraaie oorkonde zal ten huize Nijsten een blijvende herinnering vormen aan dit eervolle gebeuren.

 

Schoonmaakbeurt beeld "Baeker Kleppermen"

Aanstaande zaterdag 3 juli is het weer zover, dat de leden van "De Beaker Kleppermen" de 2 jaarlijkse schoonmaakbeurt van het Kleppermenbeeld op de hoek Adsteeg/Gundelfingenstraat zullen aanvangen.
Het beeld dat door kunstenaar John Cuypers ontworpen en gerealiseerd is, kon na een financiële bijdrage van de gemeente Beek, vrijwillige bijdrage van "de Vrunj van de Kleppermen", donateurs en sponsoring ondernemers, sympathisanten en verenigingskas, op 4 november 2016 onthuld worden en zal dan weer opgepoetst en in de was gezet worden zodat het de tand des tijds weer zal kunnen doorstaan.

Afgestudeerden aan de Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media. Geheel links John Cuypers

Rondgang Magisch Maastricht (maandag 23 december 2019)

O.L. Vrouweplein                                                         Mestreechter Geis                   Amorplein

Onthulling Kleppermenbeeld op de hoek Adsteeg/Gundelfingenstraat - 4 november 2016 Klik hier voor de foto's

Kruuswaeg Maastricht 2018 en 2021 Klik hier voor de foto's