Activiteiten

John Cuypers uit Beek afgestudeerd aan de Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media

Op 30 juni 2019 was het dan zover, dat onze plaatsgenoot en klepperman John Cuypers het zogenaamde Leerbewijs Basiscompetenties met Specialisaties Beeldende en Audiovisuele Kunsten kreeg uitgereikt. Een welverdiend proficiat hem toegewenst.

John Cuypers is als beeldend kunstenaar vooral bekend als de ontwerper van het veelgeroemde Kleppermenbeeld, staande in het plantsoen hoek Gundelfingenstraat/Adsteeg. Dat hij zich daarna nog aanvullend liet scholen aan de Genkse Academie wijst op zijn ambitie om  nieuwe uitdagingen op te zoeken. Dat komt goed tot uitdrukking in het Juryverslag van de ‘eindejaarspresentatie specialisatiegraad’, waarin met betrekking tot John’s  ingeleverde kunstwerken zijn perfectionisme en raffinement wordt geroemd. Deze elementen tekenen de kunstenaar helemaal.

"Een kleine maquette charmeert door haar speelsheid en de kunstenaar heeft op zijn eigen typische wijze zijn idee op groot formaat gerealiseerd. In al die strakheid suggereert de kunstenaar toch een soort luchtigheid. Tot zover het juryverslag."

 

Moge van deze kunstenaar nog meer objecten de openbare ruimte in de gemeente Beek opsieren.

 

Project ‘De straten van New York’ van John Cuypers als afstudeerwerkstuk aan de Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media

Afgestudeerden aan de Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media. Geheel links John Cuypers

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ bezocht het 34e Nachtwächter- und Türmerzufttreffen van 30mei – 2juni 2019 in Prichsenstadt (D)

 

Inleiding

 

Het Treffen 2019 werd georganiseerd door de VVV, het gemeentebestuur en de nachtwachters van Prichsenstadt, gelegen in noord-Beieren op ca. 430 km van Beek en vrijwel geheel bereikbaar via de Duitse autosnelwegen. Het ten dele ommuurde romantische middeleeuwse stadje telt ca. 800 inwoners, dat via een gemeentelijke herindeling is uitgebreid tot 3600 inwoners, verdeeld over tien woonkernen. 

 

Donderdag 30 mei 2019

Na een gelukkig zonder veel files voltooide heenreis werden wij ontvangen in het Schützenhaus, alwaar de inkwartiering rond 14.00 uur van de deelnemers werd bekend gemaakt. De Baeker Kleppermen hadden geluk, dat zij in het riante (4 sterren) Freihof Hotel midden in het centrum van Prichsenstadt werden ingedeeld. Dat hotel was de verbouwde rijke herenboerderij van een thans verdwenen kasteel. In de middeleeuwen kwamen veroordeelden, die de poort van deze boerderij passeerden, buiten het bereik van de gerechtelijke autoriteiten. En na twee jaren verplichte arbeid op deze boerenhof waren zijn ook echt vrij, vandaar de naam Freihof. 

Om 17.30 uur werden de Kleppermen met een bus opgehaald en naar het dorpje Laub vervoerd, alwaar een gezellige onderlinge feestavond volgde met avondeten. De deelnemers maakten zelf muziek of deden deze voordrachten. De Kleppermen namen het voortouw en zongen, tezamen met de aanwezigen, het zogenaamde Protokollied over diverse opmerkelijke gebeurtenissen tijdens het vorige Treffen in het stadje Schwarzenberg in het Ertsgebergte. Later op de avond zongen zij nog een speciaal hilarisch lied.

Om 22.00 uur werd met de bus teruggekeerd naar Prichsenstadt en werd de avond gezellig besloten in de kelderbar van het hotel

 

Vrijdag 31 mei 2019

In de voormiddag was een bezoek voorzien aan Schloss Wörner in het plaatse Neuss. Er volgde een rondleiding, een wijnontvangst met hapjes en daarna per bus terug naar Prichsenstadt. Hier was om 13.00 uur de officiële ontvangst door het stadsbestuur vóór het gemeentehuis gepland. Er werd door een afvaardiging van de deelnemers het Gulden Boek van de stad getekend.

In de namiddag werd in een sporthal de jaarvergadering van het Genootschap, de Zunftsitzung  gehouden. Een belangrijke punt was de verkiezing van een nieuwe Zeremonienmeister. Na heel veel discussie werd uiteindelijk deze belangrijke functie voor één jaar toegewezen aan de Deen Jan.

De overzichtsfoto van het hele gezelschap werd vóór de stadspoort gemaakt en wel via een drone, die het gezelschap vastlegde. Aansluitend werd door een afvaardiging de graven bezocht van twee overleden nachtwachters.

Het avondeten werd in de sporthal aangeboden door het stadsbestuur, waarbij ook enkele nachtwachters en een lokaal mannenkoor optraden.

 

Zaterdag 1 juni 2019

In de voormiddag een bezoek aan een Weinberg, en in de open lucht onder een stralende zon werd met hapjes en drankjes gefrühschopt. In de namiddag werd een feestelijk rondgang door het stadje gemaakt onder veel belangstelling van de eigen of regionale bewoners. Hieronder tot verrassing van de Kleppermen, een vroegere inwoner van Urmond, die in Fürth bij Neurenberg woont.

Vanaf 18.00 uur waren optredens gepland in de diverse etablissementen, waar de deelnemers tevens het avondmaal konden gebruiken.

 

Zondag 2 juni 2019

In de stadskerk was om 10.00 uur een Ökumenischer Gottesdienst met medewerking van de deelnemers van het Zunfttreffen. Enkelen daarvan vertolkten prachtige instrumentale en/of vocale muziekstukken. De dienst werd beëindigd met het zingen van de Hymne der Nachtwächter und Türmer.  Onder luid applaus van de talrijke aanwezigen werd op het kerkplein daarna de door De Baeker Kleppermen in 1994 geschonken Zunftvaandel overgedragen aan de vertegenwoordigers van onze partnergemeente Stadt Gundelfingen aan de Donau. Walter Hieber nodigde de aanwezigen uit om in 2020 het 35e Zunfttreffen in zijn stad te bezoeken. Men zal er meer dan welkom zijn.

De Baeker Kleppermen boden aan de burgemeester een fraai chronogram aan, waarin dank werd uitgesproken voor de ondervonden gastvrijheid, alsmede een fles Els la Vera. Een dergelijke fles ontving ook de nachtwachter Hermann Schlossnagel uit Prichsenstadt.

 

Slot

Een buitengewoon geslaagd Europees Treffen kwam hiermee ten einde. Het zeer warme zomerweer zorgde dat de kelen regelmatig gesmeerd moesten worden met locale wijnen of Beierse pullen met bier. Tevreden werd zonder problemen de terugtocht naar Beek volbracht.

 

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ aanwezig bij St.-Isodorus én de Mei-den ceremonie in Oud-Geleen op zaterdag 11 mei 2019

 

Op uitnodiging van de Jonkheid van Awt-Gelaen is Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ naar Oud-Geleen getrokken om een rol te spelen in het voor de 6e maal opgevoerde spektakel rond het ophalen en plaatsen van de Mei-den op het dorpsplein in Oud-Geleen.  Enkele hoogtepunten:

 

De Baeker Kleppermen openden de stoet, die vertrok vanaf het buurthuis aan de Van Itersonstraat. In hun rug werden de nachtwachters beschermd door de Schutterij van Geleen, die weer de weg baande voor het historisch Regiment uit Elsloo, dat waakte over het op een versierde wagen, getrokken door paarden, meegevoerde beeld van St.-Isodorus, de patroonheilige van de boeren. Daarop sloot aan de zogenaamde Bomenwagen, getrokken door meerdere paarden en  begeleid door leden van de Jonkheid van Awt-Gelaen, met afsluitend de Drumband en de Harmonie van Oud-Geleen.

Bij de kapel aan de Norbertijnenstraat werd de reusachtige Mei-den op de Bomenwagen ingezegend door pastoor Quaedvlieg van Oud-Geleen. Inmiddels waren De Baeker Kleppermen verder getrokken naar het dorpsplein alwaar ze zich voorstelden aan het aanwezige publiek middels een korte toespraak door Bao Fred Romans en door het zingen van hun lijflied: Veer zin de Baeker Kleppermen.

Klepperman Jack Lacroix las vanaf een rol perkament voor, dat weldra de Mei-den zou worden aangevoerd en alhier worden geplaatst.

Toen de stoet gearriveerd was werd het meegevoerde St.-Isodorusbeeld op een sokkel vóór de put geplaatst, terwijl De Baeker Kleppermen er een erehaag vormden. Tijdens het St.-Isodorusgebed stak Klepperman Nan Claessen een kaars aan in een door de Nachtwacht geschonken draaglantaarn en daarna volgden de ere-kaarsen die de leden van de Jonkheid  droegen. Het gezelschap ‘De Pleyzengers’ zong vervolgens het Limburgs volkslied en een loflied op Oud-Geleen. Na een toespraak door de Voorzitter van de Jonkheid, enkele muziekstukken door de Harmonie en Schutterij werd dan de Mei-den met handkracht door de Jonkheid omhoog gehesen en op het moment dat de den in de put zakte, schoot de Schutterij drie ‘kamers’ af en kwam er een einde aan dit mooie volksculturele evenement.  Alle aanwezigen toasten op dit prachtige gebeuren, dat gelukkig onder een flauw zonnetje heeft plaatsgevonden.

STERKE VERTEGENWOORDIGING VAN BEEK OP KERSTMARKT  KASTEEL MERODE IN DUITSLAND

 

 

Inleiding

Zondagmiddag 23 december 2018 vertrokken rond 12.00 uur het Lucia-Comité Beek met Lichtkoningin en Hofdames

en Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ naar ‘de mooiste kerstmarkt in Noordrijn-

Westfalen’ in Duitsland, zoals dit evenement in de promotiefolder trots wordt aangekondigd.

De reis werd gemaakt met een autobus. Een korte terugblik.

Kerstmarkt rondom kasteel Merode

De in de inleiding vermelde betiteling van deze kerstmarkt verwijst naar de eervolle uitroeping in 2011

door de WDR televisie in het programma Daheim und unterwegs. De jaarmarkt 2018 was

de tiende editie ervan en duurde de gehele Adventsperiode van 28 november tot en met 23 december 2018.

Het kasteel Merode ligt in het dorpje Merode, een deel van de gemeente Langerwehe, en is bereikbaar via

de autosnelweg A4 tussen Aken en Düren, uitrit 5D. De afstand vanaf Beek is ca. 65 KM.

Ondanks de voortdurende regen op deze laatste dag van de kerstmarkt was er een grote belangstelling

van het publiek. De markt zelf was ondergebracht in fraaie kleine houten chalets op het landgoed rondom

het kasteel, dat gelegen is binnen een brede omgrachting. Het kasteel is van middeleeuwse oorsprong

(12e eeuw) en is één van de meest prestigieuze van het Rijnland.

De markt zelf bestond voor een belangrijk deel uit demonstraties van traditionele ambachten, waarbij

prachtige vervaardigde voorwerpen te koop werden aangeboden.

Bijdrage van Lichtkoningin en Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

Het totale gezelschap uit Beek (ca. 50 personen) presenteerde zich enkele keren via een rondgang op

deze markt, waarbij op een podium bij de toegangspoort enkele toespraken werden gehouden en

liederen door de nachtwacht werden gezongen. De kasteelbewoners, o.m. Charles-Louis prins de Merode

en echtgenote Clotilde prinses de Merode, geboren gravin d’Oultremont, verwelkomden het gezelschap

en nodigden het uit voor de officiële ontvangst in de grote hal van het kasteel. Hier werden opnieuw

enkele toespraken gehouden, liederen gezongen en een fotocessie gehouden waarbij de Beekse Licht-

koningin met haar hofdames plaatsnamen in een arreslede, die midden in de hall stond opgesteld.

Ook een plaatselijke Sint-Lucia met begeleiding sloot zich bij dit gezelschap aan  en samen werd het

lied Stille Nacht gezongen.  Bij het verlaten van het kasteel werd nog geluisterd naar de Kerstengel,

die vanuit het hoogste torenraam de geboorte van Christus aankondigde en de gasten met lieflijke

gedichten warme kerstgroeten toewenste.

Rond 17.30 uur werd de Kerstmarkt verlaten en de terugtocht naar Beek aanvaard. Een prachtige

middag werd hiermee afgesloten en dit bezoek zal zeker in de toekomst herhaald worden, zo was

ook de wens van de vriendelijke kasteelheer en –vrouwe.

                                                                           

 

De Beeker Lichtkoningin Romy in de arreslee, opgesteld midden in de grote ontvangsthal van kasteel

Merode, rondom bewaakt door leden van Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Op de

achtergrond de plaatselijke H. Lucia met kaarsenkroon op haar hoofd en een begeleidende

hofdame. 

Onthulling Kleppermenbeeld op de hoek Adsteeg/Gundelfingenstraat - 4 november 2016 Klik hier voor de foto's