Activiteiten

STERKE VERTEGENWOORDIGING VAN BEEK OP KERSTMARKT  KASTEEL MERODE IN DUITSLAND

 

 

Inleiding

Zondagmiddag 23 december 2018 vertrokken rond 12.00 uur het Lucia-Comité Beek met Lichtkoningin en Hofdames

en Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ naar ‘de mooiste kerstmarkt in Noordrijn-

Westfalen’ in Duitsland, zoals dit evenement in de promotiefolder trots wordt aangekondigd.

De reis werd gemaakt met een autobus. Een korte terugblik.

Kerstmarkt rondom kasteel Merode

De in de inleiding vermelde betiteling van deze kerstmarkt verwijst naar de eervolle uitroeping in 2011

door de WDR televisie in het programma Daheim und unterwegs. De jaarmarkt 2018 was

de tiende editie ervan en duurde de gehele Adventsperiode van 28 november tot en met 23 december 2018.

Het kasteel Merode ligt in het dorpje Merode, een deel van de gemeente Langerwehe, en is bereikbaar via

de autosnelweg A4 tussen Aken en Düren, uitrit 5D. De afstand vanaf Beek is ca. 65 KM.

Ondanks de voortdurende regen op deze laatste dag van de kerstmarkt was er een grote belangstelling

van het publiek. De markt zelf was ondergebracht in fraaie kleine houten chalets op het landgoed rondom

het kasteel, dat gelegen is binnen een brede omgrachting. Het kasteel is van middeleeuwse oorsprong

(12e eeuw) en is één van de meest prestigieuze van het Rijnland.

De markt zelf bestond voor een belangrijk deel uit demonstraties van traditionele ambachten, waarbij

prachtige vervaardigde voorwerpen te koop werden aangeboden.

Bijdrage van Lichtkoningin en Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

Het totale gezelschap uit Beek (ca. 50 personen) presenteerde zich enkele keren via een rondgang op

deze markt, waarbij op een podium bij de toegangspoort enkele toespraken werden gehouden en

liederen door de nachtwacht werden gezongen. De kasteelbewoners, o.m. Charles-Louis prins de Merode

en echtgenote Clotilde prinses de Merode, geboren gravin d’Oultremont, verwelkomden het gezelschap

en nodigden het uit voor de officiële ontvangst in de grote hal van het kasteel. Hier werden opnieuw

enkele toespraken gehouden, liederen gezongen en een fotocessie gehouden waarbij de Beekse Licht-

koningin met haar hofdames plaatsnamen in een arreslede, die midden in de hall stond opgesteld.

Ook een plaatselijke Sint-Lucia met begeleiding sloot zich bij dit gezelschap aan  en samen werd het

lied Stille Nacht gezongen.  Bij het verlaten van het kasteel werd nog geluisterd naar de Kerstengel,

die vanuit het hoogste torenraam de geboorte van Christus aankondigde en de gasten met lieflijke

gedichten warme kerstgroeten toewenste.

Rond 17.30 uur werd de Kerstmarkt verlaten en de terugtocht naar Beek aanvaard. Een prachtige

middag werd hiermee afgesloten en dit bezoek zal zeker in de toekomst herhaald worden, zo was

ook de wens van de vriendelijke kasteelheer en –vrouwe.

                                                                           

 

De Beeker Lichtkoningin Romy in de arreslee, opgesteld midden in de grote ontvangsthal van kasteel

Merode, rondom bewaakt door leden van Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Op de

achtergrond de plaatselijke H. Lucia met kaarsenkroon op haar hoofd en een begeleidende

hofdame. 

Europees treffen in Schwarzenberg:  

 

Inleiding   

Onze jaarlijkse deelname aan het Europäisches Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen, deze keer gehouden in de Grosse Kreisstadt Schwarzenberg, gelegen in het Ertsgebergte in het uiterste oosten van de Bondsrepubliek Duitsland, tegen de Tsjechische grens. Schwarzenberg ligt op 630 km vanaf Beek. 

 

Programma

Na de aanmelding van de deelnemers in het Türmertreffbüro im Rathaus kregen De Baeker Kleppermen als onderkomen toegewezen in het fraaie hotel-restaurant Köhlerhütte, gelegen in een uitgestrekt dennenbos, op ca. 5 km van het centrum van Schwarzenberg. Het vervoer visa-versa werd uitstekend geregeld met een shuttlebus. Die avond was er een prima diner in een voormalige spoortunnel onder de Burgberg, die voor speciale gelegenheden als ontvangstruimte was ingericht. Op het einde van die avond zongen De Baeker Kleppermen met de aanwezigen het zogenaamde Protokollied, waarin op een ludieke manier allerlei gebeurtenissen, voorgevallen tijdens het vorige Treffen in Obertilliach in Oostenrijk, werden bezongen.

Vrijdagmorgen waren er begeleide stadswandelingen voorzien. Daarbij werd het prachtige klokkenspel, bestaande uit 37 klokken van Meissner porselein, dat drie octaven omvat, bespeeld. Dit klokkenspel werd in 1994 in een voormalige trafotoren in de Altstadt geïnstalleerd.

In de namiddag was de traditionele Zunftsitzung. Deze werd gehouden in de zaal van het oude raadhuis en omvatte de vaste agendapunten. De Zunftmeister begroette de Oberbürgermeisterin van Schwarzenberg en de burgemeester van Prichsenstadt, waar het Treffen in 2019 zal worden gehouden.

Daarna volgden de officiële opname in de Zunft van vier nachtwachters en een torenblazer, waarbij opviel de nachtwachter uit Praag (Tsjechië). Verder werden diverse in 2017/2018 overleden Zunftleden, waaronder Hermann Burger uit Gundelfingen, herdacht.   

In het gesloten gedeelte van de bijeenkomst werd gesproken over financiën, het verslag van het Treffen 2017 in Obertilliach en voor De Baeker Kleppermen van belang, de verkiezing van de Vize-Zunftmeister. Kleppermen Theo Vranken, die deze functie al twaalf jaren bekleedt, werd onder luid applaus bij acclamatie herkozen voor weer een periode van vier jaar.

In de avonduren werd weer in de voormalige spoortunnel het diner opgediend en volgde een optreden van een in de regio bekende band.

De zaterdag was een bezoek voorzien aan een aantal hoogtepunten in de omgeving o.m. een groots spoormuseum, de Fichtelberg als hoogste berg van Sachsen met 1215 m., waar speciaal de enorme Vredesklok werd geluid door de Schwarzenberger Türmer Gerd Schlesinger bij welke gelegenheid een dominee een lange preek uitsprak. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de unieke klokkenverzameling van Gerd en de rondtocht werd afgesloten met een bezichtiging van de enorme Waldbühne. Dit grootse openluchttheater kan ruim 13.000 bezoekers herbergen, die zitplek krijgen op basaltbanken die tegen de wand van deze voormalige steengroeve zijn geplaatst.

Terug in de stad kregen de deelnemers in groepen een route aangeboden, waar ze hun activiteiten  konden toelichten. De Kleppermen bezochten o.m. een Altersheim en zongen enkele liederen voor een jarige. Na terugkomst op het marktplein werden zij verrast door een koor uit het Duitse Seedorf, bekend als voormalige legerplaats voor Nederlandse militairen in Neder-Saksen. Speciaal voor ‘De Baeker Kleppermen’ zongen zij een ‘ständchen’ (= kleine serenade), waarop deze laatsten zich via hun lijflied ‘Veer zin de Baeker Kleppermen’ voorstelden.

 

De zondagochtend was wel heel bijzonder. In de fraaie St.-Georgenkirche vond er een oecumenische Festgottesdienst plaats. Deze werd opgeluisterd door het Oratoriumkoor van de Dom van Quedlinburg en het koor van de Kantorei St. Georgen uit Schwarzenberg (totaal ca. 120 zangers/zangeressen), met vier solisten en een ondersteunend orkest. Uitgevoerd werd de Missa in C, de zgn. Krönungsmesse (KV 317) van Wolfgang Amadeus Mozart.

Aansluitend vond op het marktplein de slotceremonie plaats. Het Zunftvaandel, in 1994 door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ geschonken, werd overgedragen aan de nachtwachter Hermann Schlossnagel van Prichsenstadt. Dit vaandel zal op een veilige zichtbare plaats de inwoners  van Prichsenstadt informeren over het Zunfttreffen 2019 te houden in het Hemelvaartweekend.

Lustrum deelname aan ‘De Kruusweeg’ in Maastricht  30 maart 2018   Klik hier voor de foto's

Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 nam Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ voor de vijfde keer deel aan dit in 2013 voor de eerste maal in Maastricht gehouden religieuze evenement, ook nu weer georganiseerd door de Stiechting ‘De Vief Köp’.  Gouverneur Theo Bovens begroette, namens de organisatie, De Baeker Kleppermen heel hartelijk en dankte hen voor de bereikwillige deelname.

Opnieuw werden De Baeker Kleppermen ingedeeld aan het hoofd van deze indrukwekkende stoet na de acolieten van de O.L.V.-basiliek met het processiekruis. Behoudens het kleppergeluid was er slechts tromgeroffel te horen van o.m. Segura! Escola de Samba Maetricht en de Drumbands Kunst door Oefening en Sint Petrus en Paulus. Tussen deze groepen werden de kruiswegstaties gedragen door leden van de verenigingen Gigantius, St.-Antonius en St.-Lambertus. De D.D. Stadsschutterij kondigde tenslotte aan de geestelijkheid, de Broederschap van het Zwarte Kruis, het Zwarte Kruis van Wyck, gedragen door het speciale dragersgilde. De leden van de Stiechting ‘De Vief Köp’ sloten deze processie formeel af, maar een groep mannen en vrouwen uit het Maastrichtse liepen spontaan mee.   

Deze stoet begon aan de St.-Servaasbasiliek om 20.00 uur en volgde globaal de route via Vrijfhof, Grote- en Kleine Staat, Wolfstraat naar het O.L.Vrouweplein, alwaar vóór de basiliek, een toepasselijk lied werd gezongen. Vervolgens zette de stoet zich voort via de Stokstraat, St.-Servaasbrug, Wycker Brugstraat en tenslotte de Rechtstraat. Hier was in de St.-Martinuskerk het einde voorzien van deze bijzondere kruisweg.

Het was jammer, dat het tijdens de stoet  licht regende hetgeen natuurlijk invloed had op het aantal belangstellende kijkers en passanten. Blijkens reacties maakte deze sobere stoet veel indruk op diegenen die deze aanschouwden. Tenslotte zij opgemerkt , dat bij de deelnemende geestelijkheid, naast de pastoors en assistenten van de drie vermelde kerken, ook meeliep oud-bisschop Wiertz van bisdom Roermond. Voor Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ was dit zeker een betekenisvolle deelname.

Onthulling Kleppermenbeeld op de hoek Adsteeg/Gundelfingenstraat - 4 november 2016 Klik hier voor de foto's