Activiteiten

27 april 2021: Koninklijke onderscheiding voor Jos Eggen

Jos Eggen, één van de grondleggers van het scholierencarnaval in Beek. Sinds 13 jaar bestuurslid, waarvan 3 jaar als voorzitter, van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek. Drijvende kracht achter de 4 mei-herdenking in Beek en zéér betrokken bij de educatie over het Beekse oorlogsverleden en de lessen die getrokken kunnen worden. Geeft gastlessen aan groep acht van alle basisscholen in Beek en rondleidingen langs de vele oorlogsmonumenten die Beek rijk is. Daarnaast is Jos geregeld gids in het Eyewitness Museum en een van de drijvende krachten geweest in de organisatie van Beek 75 jaar bevrijding. Verder is Jos bijna 20 jaar lid van de Baeker Kleppermen en schrijft muziek en teksten voor de vereniging en programmeert alle uitvoeringen.

Schoonmaakbeurt beeld "Baeker Kleppermen"

Aanstaande zaterdag 3 juli is het weer zover, dat de leden van "De Beaker Kleppermen" de 2 jaarlijkse schoonmaakbeurt van het Kleppermenbeeld op de hoek Adsteeg/Gundelfingenstraat zullen aanvangen.
Het beeld dat door kunstenaar John Cuypers ontworpen en gerealiseerd is, kon na een financiële bijdrage van de gemeente Beek, vrijwillige bijdrage van "de Vrunj van de Kleppermen", donateurs en sponsoring ondernemers, sympathisanten en verenigingskas, op 4 november 2016 onthuld worden en zal dan weer opgepoetst en in de was gezet worden zodat het de tand des tijds weer zal kunnen doorstaan.

Afgestudeerden aan de Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media. Geheel links John Cuypers

April 2018

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ bezocht het 34e Nachtwächter- und Türmerzufttreffen van 30mei – 2juni 2019 in Prichsenstadt (D)

 

Inleiding

 

Het Treffen 2019 werd georganiseerd door de VVV, het gemeentebestuur en de nachtwachters van Prichsenstadt, gelegen in noord-Beieren op ca. 430 km van Beek en vrijwel geheel bereikbaar via de Duitse autosnelwegen. Het ten dele ommuurde romantische middeleeuwse stadje telt ca. 800 inwoners, dat via een gemeentelijke herindeling is uitgebreid tot 3600 inwoners, verdeeld over tien woonkernen. 

 

Donderdag 30 mei 2019

Na een gelukkig zonder veel files voltooide heenreis werden wij ontvangen in het Schützenhaus, alwaar de inkwartiering rond 14.00 uur van de deelnemers werd bekend gemaakt. De Baeker Kleppermen hadden geluk, dat zij in het riante (4 sterren) Freihof Hotel midden in het centrum van Prichsenstadt werden ingedeeld. Dat hotel was de verbouwde rijke herenboerderij van een thans verdwenen kasteel. In de middeleeuwen kwamen veroordeelden, die de poort van deze boerderij passeerden, buiten het bereik van de gerechtelijke autoriteiten. En na twee jaren verplichte arbeid op deze boerenhof waren zijn ook echt vrij, vandaar de naam Freihof. 

Om 17.30 uur werden de Kleppermen met een bus opgehaald en naar het dorpje Laub vervoerd, alwaar een gezellige onderlinge feestavond volgde met avondeten. De deelnemers maakten zelf muziek of deden deze voordrachten. De Kleppermen namen het voortouw en zongen, tezamen met de aanwezigen, het zogenaamde Protokollied over diverse opmerkelijke gebeurtenissen tijdens het vorige Treffen in het stadje Schwarzenberg in het Ertsgebergte. Later op de avond zongen zij nog een speciaal hilarisch lied.

Om 22.00 uur werd met de bus teruggekeerd naar Prichsenstadt en werd de avond gezellig besloten in de kelderbar van het hotel

 

Vrijdag 31 mei 2019

In de voormiddag was een bezoek voorzien aan Schloss Wörner in het plaatse Neuss. Er volgde een rondleiding, een wijnontvangst met hapjes en daarna per bus terug naar Prichsenstadt. Hier was om 13.00 uur de officiële ontvangst door het stadsbestuur vóór het gemeentehuis gepland. Er werd door een afvaardiging van de deelnemers het Gulden Boek van de stad getekend.

In de namiddag werd in een sporthal de jaarvergadering van het Genootschap, de Zunftsitzung  gehouden. Een belangrijke punt was de verkiezing van een nieuwe Zeremonienmeister. Na heel veel discussie werd uiteindelijk deze belangrijke functie voor één jaar toegewezen aan de Deen Jan.

De overzichtsfoto van het hele gezelschap werd vóór de stadspoort gemaakt en wel via een drone, die het gezelschap vastlegde. Aansluitend werd door een afvaardiging de graven bezocht van twee overleden nachtwachters.

Het avondeten werd in de sporthal aangeboden door het stadsbestuur, waarbij ook enkele nachtwachters en een lokaal mannenkoor optraden.

 

Zaterdag 1 juni 2019

In de voormiddag een bezoek aan een Weinberg, en in de open lucht onder een stralende zon werd met hapjes en drankjes gefrühschopt. In de namiddag werd een feestelijk rondgang door het stadje gemaakt onder veel belangstelling van de eigen of regionale bewoners. Hieronder tot verrassing van de Kleppermen, een vroegere inwoner van Urmond, die in Fürth bij Neurenberg woont.

Vanaf 18.00 uur waren optredens gepland in de diverse etablissementen, waar de deelnemers tevens het avondmaal konden gebruiken.

 

Zondag 2 juni 2019

In de stadskerk was om 10.00 uur een Ökumenischer Gottesdienst met medewerking van de deelnemers van het Zunfttreffen. Enkelen daarvan vertolkten prachtige instrumentale en/of vocale muziekstukken. De dienst werd beëindigd met het zingen van de Hymne der Nachtwächter und Türmer.  Onder luid applaus van de talrijke aanwezigen werd op het kerkplein daarna de door De Baeker Kleppermen in 1994 geschonken Zunftvaandel overgedragen aan de vertegenwoordigers van onze partnergemeente Stadt Gundelfingen aan de Donau. Walter Hieber nodigde de aanwezigen uit om in 2020 het 35e Zunfttreffen in zijn stad te bezoeken. Men zal er meer dan welkom zijn.

De Baeker Kleppermen boden aan de burgemeester een fraai chronogram aan, waarin dank werd uitgesproken voor de ondervonden gastvrijheid, alsmede een fles Els la Vera. Een dergelijke fles ontving ook de nachtwachter Hermann Schlossnagel uit Prichsenstadt.

 

Slot

Een buitengewoon geslaagd Europees Treffen kwam hiermee ten einde. Het zeer warme zomerweer zorgde dat de kelen regelmatig gesmeerd moesten worden met locale wijnen of Beierse pullen met bier. Tevreden werd zonder problemen de terugtocht naar Beek volbracht.

 

Centrale punt in kom Beek.......een sprookje

Vele passanten van dit centrale punt in Beek, gevormd door Stationstraat en Wolfeinde, hebben met vreugde vastgesteld, dat in 2019 hier, na jaren van verloedering, een enorme verbetering is aangebracht door niet alleen de totale renovatie en herbestemming van de voormalige Hennekens sigarenfabriek, maar ook door het opknappen van de noordgevel van het huidige Elsmuseum en de metamorfose van het voorterrein in een fraai parkje.

In samenwerking tussen de bewoners van het appartementencomplex Hennekenshof, de gemeente Beek, het Elsmuseum en Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ is het toch al fraaie aanzicht van het perceel door plaatsing van een aangeklede kerstboom in het parkje en het aanbrengen van kerstslingers langs de balkons in een feeërieke kerstsfeer omgetoverd. Een puik staaltje van samenwerking, die tot dit prachtige resultaat heeft geleid.

Rondgang Magisch Maastricht (maandag 23 december 2019)

O.L. Vrouweplein                                                         Mestreechter Geis                   Amorplein

Onthulling Kleppermenbeeld op de hoek Adsteeg/Gundelfingenstraat - 4 november 2016 Klik hier voor de foto's

Kruuswaeg Maastricht 2018 en 2021 Klik hier voor de foto's