Activiteiten

Europees treffen in Schwarzenberg:  

 

Inleiding   

Onze jaarlijkse deelname aan het Europäisches Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen, deze keer gehouden in de Grosse Kreisstadt Schwarzenberg, gelegen in het Ertsgebergte in het uiterste oosten van de Bondsrepubliek Duitsland, tegen de Tsjechische grens. Schwarzenberg ligt op 630 km vanaf Beek. 

 

Programma

Na de aanmelding van de deelnemers in het Türmertreffbüro im Rathaus kregen De Baeker Kleppermen als onderkomen toegewezen in het fraaie hotel-restaurant Köhlerhütte, gelegen in een uitgestrekt dennenbos, op ca. 5 km van het centrum van Schwarzenberg. Het vervoer visa-versa werd uitstekend geregeld met een shuttlebus. Die avond was er een prima diner in een voormalige spoortunnel onder de Burgberg, die voor speciale gelegenheden als ontvangstruimte was ingericht. Op het einde van die avond zongen De Baeker Kleppermen met de aanwezigen het zogenaamde Protokollied, waarin op een ludieke manier allerlei gebeurtenissen, voorgevallen tijdens het vorige Treffen in Obertilliach in Oostenrijk, werden bezongen.

Vrijdagmorgen waren er begeleide stadswandelingen voorzien. Daarbij werd het prachtige klokkenspel, bestaande uit 37 klokken van Meissner porselein, dat drie octaven omvat, bespeeld. Dit klokkenspel werd in 1994 in een voormalige trafotoren in de Altstadt geïnstalleerd.

In de namiddag was de traditionele Zunftsitzung. Deze werd gehouden in de zaal van het oude raadhuis en omvatte de vaste agendapunten. De Zunftmeister begroette de Oberbürgermeisterin van Schwarzenberg en de burgemeester van Prichsenstadt, waar het Treffen in 2019 zal worden gehouden.

Daarna volgden de officiële opname in de Zunft van vier nachtwachters en een torenblazer, waarbij opviel de nachtwachter uit Praag (Tsjechië). Verder werden diverse in 2017/2018 overleden Zunftleden, waaronder Hermann Burger uit Gundelfingen, herdacht.   

In het gesloten gedeelte van de bijeenkomst werd gesproken over financiën, het verslag van het Treffen 2017 in Obertilliach en voor De Baeker Kleppermen van belang, de verkiezing van de Vize-Zunftmeister. Kleppermen Theo Vranken, die deze functie al twaalf jaren bekleedt, werd onder luid applaus bij acclamatie herkozen voor weer een periode van vier jaar.

In de avonduren werd weer in de voormalige spoortunnel het diner opgediend en volgde een optreden van een in de regio bekende band.

De zaterdag was een bezoek voorzien aan een aantal hoogtepunten in de omgeving o.m. een groots spoormuseum, de Fichtelberg als hoogste berg van Sachsen met 1215 m., waar speciaal de enorme Vredesklok werd geluid door de Schwarzenberger Türmer Gerd Schlesinger bij welke gelegenheid een dominee een lange preek uitsprak. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de unieke klokkenverzameling van Gerd en de rondtocht werd afgesloten met een bezichtiging van de enorme Waldbühne. Dit grootse openluchttheater kan ruim 13.000 bezoekers herbergen, die zitplek krijgen op basaltbanken die tegen de wand van deze voormalige steengroeve zijn geplaatst.

Terug in de stad kregen de deelnemers in groepen een route aangeboden, waar ze hun activiteiten  konden toelichten. De Kleppermen bezochten o.m. een Altersheim en zongen enkele liederen voor een jarige. Na terugkomst op het marktplein werden zij verrast door een koor uit het Duitse Seedorf, bekend als voormalige legerplaats voor Nederlandse militairen in Neder-Saksen. Speciaal voor ‘De Baeker Kleppermen’ zongen zij een ‘ständchen’ (= kleine serenade), waarop deze laatsten zich via hun lijflied ‘Veer zin de Baeker Kleppermen’ voorstelden.

 

De zondagochtend was wel heel bijzonder. In de fraaie St.-Georgenkirche vond er een oecumenische Festgottesdienst plaats. Deze werd opgeluisterd door het Oratoriumkoor van de Dom van Quedlinburg en het koor van de Kantorei St. Georgen uit Schwarzenberg (totaal ca. 120 zangers/zangeressen), met vier solisten en een ondersteunend orkest. Uitgevoerd werd de Missa in C, de zgn. Krönungsmesse (KV 317) van Wolfgang Amadeus Mozart.

Aansluitend vond op het marktplein de slotceremonie plaats. Het Zunftvaandel, in 1994 door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ geschonken, werd overgedragen aan de nachtwachter Hermann Schlossnagel van Prichsenstadt. Dit vaandel zal op een veilige zichtbare plaats de inwoners  van Prichsenstadt informeren over het Zunfttreffen 2019 te houden in het Hemelvaartweekend.

Lustrum deelname aan ‘De Kruusweeg’ in Maastricht  30 maart 2018   Klik hier voor de foto's

Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 nam Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ voor de vijfde keer deel aan dit in 2013 voor de eerste maal in Maastricht gehouden religieuze evenement, ook nu weer georganiseerd door de Stiechting ‘De Vief Köp’.  Gouverneur Theo Bovens begroette, namens de organisatie, De Baeker Kleppermen heel hartelijk en dankte hen voor de bereikwillige deelname.

Opnieuw werden De Baeker Kleppermen ingedeeld aan het hoofd van deze indrukwekkende stoet na de acolieten van de O.L.V.-basiliek met het processiekruis. Behoudens het kleppergeluid was er slechts tromgeroffel te horen van o.m. Segura! Escola de Samba Maetricht en de Drumbands Kunst door Oefening en Sint Petrus en Paulus. Tussen deze groepen werden de kruiswegstaties gedragen door leden van de verenigingen Gigantius, St.-Antonius en St.-Lambertus. De D.D. Stadsschutterij kondigde tenslotte aan de geestelijkheid, de Broederschap van het Zwarte Kruis, het Zwarte Kruis van Wyck, gedragen door het speciale dragersgilde. De leden van de Stiechting ‘De Vief Köp’ sloten deze processie formeel af, maar een groep mannen en vrouwen uit het Maastrichtse liepen spontaan mee.   

Deze stoet begon aan de St.-Servaasbasiliek om 20.00 uur en volgde globaal de route via Vrijfhof, Grote- en Kleine Staat, Wolfstraat naar het O.L.Vrouweplein, alwaar vóór de basiliek, een toepasselijk lied werd gezongen. Vervolgens zette de stoet zich voort via de Stokstraat, St.-Servaasbrug, Wycker Brugstraat en tenslotte de Rechtstraat. Hier was in de St.-Martinuskerk het einde voorzien van deze bijzondere kruisweg.

Het was jammer, dat het tijdens de stoet  licht regende hetgeen natuurlijk invloed had op het aantal belangstellende kijkers en passanten. Blijkens reacties maakte deze sobere stoet veel indruk op diegenen die deze aanschouwden. Tenslotte zij opgemerkt , dat bij de deelnemende geestelijkheid, naast de pastoors en assistenten van de drie vermelde kerken, ook meeliep oud-bisschop Wiertz van bisdom Roermond. Voor Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ was dit zeker een betekenisvolle deelname.

Op bezoek bij de Kerstman met lichtkoniging Gina - 16 december 2017  

Mysterietocht - 4 november 2017  Klik hier voor de foto's

Wandeling langs de beek - 27 oktober 2017  Klik hier voor de foto's

Opening Kneipp-Anlage in park Genbroek, Beek - 7 oktober 2017  Klik hier voor de foto's

20 Jaar Zwönitzer Nachtwächter en Erntefest Zwönitz - 22 t/m 24 september 2017

Zomercencert in 't Auwt Patronaat - 25 juni 2017

NL-doet, diverse werkzaamheden in het Elsmuseum - 11 maart 2017  Klik hier voor de foto's

Onthulling Kleppermenbeeld op de hoek Adsteeg/Gundelfingenstraat - 4 november 2016 Klik hier voor de foto's