Herinnering aan Pierre Smeets

 

†  Pierre Smeets 1934 -2011

 

Pierre Smeets was een verenigingsmens pur sang (1934-2011). Hij was onder andere de grondlegger van de partnerschap tussen de gemeente Beek en Stadt Gundelfingen a.d. Donau (D) in 1970.Zo heeft hij ook bijdragen geleverd aan het behoud van het Asta Cultuurcentrum, de oprichting van Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’, Buurtvereniging Bourgogne, de tot standkoming van een aantal grote historische herdenkingen o.m. Peter Trecpoelfeesten 1992 en 1996, anti-herindelingsstoet 1980, 750jaar St.-Martinusparochie 1982, bevrijdingsstoeten 1984 en 1994, kloosterjubilea 100 jaar Franciscanessen 1975, 50 en 60 jaar Karmelietessen 1978 en 1988 enz. enz.

Terecht hebben vele verenigingen, bedrijven en particulieren alsook de gemeentelijke overheden van Beek en Gundelfingen een financiële bijdrage geleverd voor de vervaardiging van een bronzen herdenkingsplaquette voor Pierre Smeets, waarop zijn gezichtsprofiel en belangrijkste personalia staan afgebeeld. Deze plaquette, thans nog aanwezig in het mede door hem opgerichte Elsmuseum, zal eerlang ergens in het centrum van Beek in de openbare ruimte geplaatst worden. De plaquette werd vervaardigd door de kunstenaar en klepperman John Cuypers uit Beek.

Bronzen plaquette van Pierre Smeets