Hoe lang duurt het nog?

Hoe lang duurt het nog voordat we weer terugkeren naar de normale tijd?
Het duurt wel erg lang, voor velen té lang. Wij hebben geen keuze.
Ook voor Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” is het niet anders.
“Onze hoop op beter”, waar onze kerstwens vorig jaar in het teken van stond,
is nog steeds actueel.

Hoe lang duurt het nog?

Voor we ons weer kunnen presenteren in ons eigen Beek maar ook daarbuiten,
dat we weer te gast mogen zijn bij het Europees Nachtwachtertreffen, de Goede Vrijdagviering in Maastricht, kerst-evenementen, of bij zang- en seniorenverenigingen in de regio?

Hoe lang duurt het nog?

We hadden tot voor kort nog gehoopt op beter.
De Kerstviering is onze presentatie bij uitstek en een feestelijke gelegenheid.
We kijken er jaarlijks met vreugde naar uit, maar het mag ook dit jaar helaas niet zo zijn.
De “Hoop op beter” is ons ontnomen, maar…..

Hoe lang het ook duurt….. we blijven hopen. Volgend jaar?

Er komt beslist weer een Kerstviering met Nachtwacht “De Baeker Kleppermen”.
Met die belofte in gedachte wenst Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” U als bezoeker van onze Kerstviering of als sympathisant van onze vereniging:

‘nne Zalige Kaesjmis en ei Gelökkig Nuujaor.

KERSTVIERING MET NACHTWACHT "DE BAEKER KLEPPERMEN" AFGEZEGD!

De in de november-editie van De Nuutsbaeker aangekondigde kerstviering met "De Baeker Kleppermen" op zaterdag 18 december 2021 kan helaas in verband met de aangescherpte Corona-maatregelen geen doorgang vinden.

"De Baeker Kleppermen" hopen op begrip voor dit teleurstellend besluit en vertrouwen er op, dat belangstellenden in 2022 de weg naar de kerstviering weer weten te vinden.

Kerstviering 2020 van Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" afgelast.

2020 begon als een hoopvol jaar, maar na enkele maanden vervloog die hoop en kondigde zich een tijd aan van onzekerheid op het gebied van gezondheid, werk en economie. Vele mensen hebben aan den lijve ondervonden wat het betekent om ziek te worden van iets waar geen kennis van voorhanden was. Ook zijn er velen geconfronteerd met het grootste leed dat iemand overkomen kan: het overlijden van een dierbare, waar ook nog geen naaste bij aanwezig mocht zijn. Mensen verblijvend in verpleeg- en verzorgingshuizen, die bezoek moesten ontberen en die de kleine wereld waarin zij vertoefden, als uitzichtloos hebben ervaren.

We schrijven inmiddels einde september en nog steeds doolt het coronavirus rond, ondanks alle moeiten en inspanningen die al gedaan zijn. Met de vooruitzichten en de restricties, die hieraan verbonden zijn, heeft de Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" het besluit genomen om de Kerstviering, die gepland was op 19 december 2020, geen doorgang te laten vinden.

De Nachtwacht betreurt dit besluit, maar er was geen andere keus. De groep hoopt op ieders begrip hiervoor en kijkt alvast vooruit naar de Kerstviering 2021, waar "De Baeker Kleppermen" U weer hopen te mogen begroeten.