KERSTVIERING MET NACHTWACHT "DE BAEKER KLEPPERMEN" AFGEZEGD!

De in de november-editie van De Nuutsbaeker aangekondigde kerstviering met "De Baeker Kleppermen" op zaterdag 18 december 2021 kan helaas in verband met de aangescherpte Corona-maatregelen geen doorgang vinden.

"De Baeker Kleppermen" hopen op begrip voor dit teleurstellend besluit en vertrouwen er op, dat belangstellenden in 2022 de weg naar de kerstviering weer weten te vinden.

Kerstviering 2020 van Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" afgelast.

2020 begon als een hoopvol jaar, maar na enkele maanden vervloog die hoop en kondigde zich een tijd aan van onzekerheid op het gebied van gezondheid, werk en economie. Vele mensen hebben aan den lijve ondervonden wat het betekent om ziek te worden van iets waar geen kennis van voorhanden was. Ook zijn er velen geconfronteerd met het grootste leed dat iemand overkomen kan: het overlijden van een dierbare, waar ook nog geen naaste bij aanwezig mocht zijn. Mensen verblijvend in verpleeg- en verzorgingshuizen, die bezoek moesten ontberen en die de kleine wereld waarin zij vertoefden, als uitzichtloos hebben ervaren.

We schrijven inmiddels einde september en nog steeds doolt het coronavirus rond, ondanks alle moeiten en inspanningen die al gedaan zijn. Met de vooruitzichten en de restricties, die hieraan verbonden zijn, heeft de Nachtwacht "De Baeker Kleppermen" het besluit genomen om de Kerstviering, die gepland was op 19 december 2020, geen doorgang te laten vinden.

De Nachtwacht betreurt dit besluit, maar er was geen andere keus. De groep hoopt op ieders begrip hiervoor en kijkt alvast vooruit naar de Kerstviering 2021, waar "De Baeker Kleppermen" U weer hopen te mogen begroeten.

 

21 december 2019 om 20 uur Kerstviering met ‘De Baeker Kleppermen’.
Al voor de 18e keer organiseert de nachtwacht deze viering.
Eerst in het Elsmuseum, daarna in het Auwt Patronaat en tegenwoordig in Brasserie-Restaurant ‘De Poort’ Burg. Janssenstraat in Beek-centrum.
Tijdens deze viering treden jonge talenten op, studerend aan het Conservatorium te Maastricht, kan men luisteren naar een verrassende verhalenverteller, kan genoten worden van oude en nieuwe dialectliedjes van ‘De Baeker Kleppermen’, ook deze keer weer aangekleed met toepasselijke tekeningen van de klepperman-kunstenaar John Cuypers.

 

Kom dat zien en beluisteren….

Kaarten à € 10,- *) verkrijgbaar bij ‘De Poort’, Sjeunkes en bij de Kleppermen.
*) inclusief diner voorafgaand aan de Kerstviering bedraagt de prijs € 28,50 (vol = vol)

De huidige samenstelling in de actuele uniformering. V.l.n.r. Jacques Aussems, Nan Claessen, Theo Vranken, Fred Romans, Rich Brzeznicki, Jack Lacroix, John Cuypers, Ben Arts, Wil Vranken en Jos Eggen.

De zaal is vanaf 19.15 uur geopend.